Sveriges Television

Storkkameran

Uppdaterad

Två storkar i ett bo. Med grafik där det står "mitt i naturen Storkkameran"

Mitt i Naturens storkkamera följer i direktsändning några storkbon i ett hägn i Skåne.

I hägnet finns omkring 45 storkar. Varje vår läggs mellan 30-40 ägg som ruvas i 33 dagar innan de kläcks. De storkar som kläcks här de kommande veckorna kommer i slutet av sommaren att släppas ut och några av dem får en GPS-sändare som du ska kunna följa när de flyger söderut i höst. 

Storkprojektet i Skåne har sedan slutet av 80-talet fött upp storkar för att på sikt få en livskraftig population i södra Sverige igen. Från mitten av 1800-talet minskade antalet häckande storkar i Sverige,  främst på grund av utdikningen av våtmarker.  Under några decennier var de helt borta men är tack vare projektet nu helt klart på väg tillbaka.    

Mitt i naturen kommer att samla video och information om under ett år och program med storkarna kommer att gå i SVT under nästa år.

Hör av dig med tips och synpunkter: storkkameran@svt.se 

Frågor och svar

Vad är det för storkar man ser på taket av hägnet?

De flesta är storkar som tidigare släppts ut från hägnet och som efter några år på sydligare breddgrader återvänt för att försöka häcka och föröka sig.   Storkar trivs där andra storkar finns.  

En del av de fria storkarna är också sådana som hittat hit från andra länder. Förra året fanns fem sådana storkar vid Hemmestorp. I år har vi hittills sett två, men de kan vara fler.

Vilka är människorna man ibland ser i bild?

Det är volontärer som jobbar med storkprojektet.  Ett par gångar om dagen tittar de till bona och ger storkarna mat. När ungarna kläckts matas de med fisk tre gånger om dagen förutom den mat som föräldrarna också bidrar med.   

Hur mycket mat behöver en storkunge?

De växer otroligt snabbt och behöver äta ungefär sin egen vikt i mat varje dag. Det gör att dessa storkföräldrar som bor i ett hägn inte själva kan erbjuda den maten. Därför stödutfordras ungarna.

Vem har byggt bona och vart kommer materialet ifrån?

Stommarna och de första sälgslanorna som man kan se på några "obebodda" bon byggs av volontärer i Storkprojektet. Sen bygger de häckande storkarna själva på med kvistar som volontärerna tar in i hägnet. Storkar i det vilda bygger på nya lager för varje år. De vill gärna återvända till samma bo som året innan. Traditionellt har bönder förberett storkbon genom att sätta upp gamla uttjänta vagnshjul uppe på tak som grund för storkarnas bon.

När släpps storkarna ut?

Årets ungar släpps alla ut gemensamt den 24:e juli. De stannar ofta kvar i området några veckor innan de gemensamt flyger söderut. Det gör de utan att föräldrarna följer med. En liten andel ungar kläcks sent och är därför inte redo att släppas i samband med det stora släppet. De släpps i augusti istället.

Varifrån kommer storkarna i hägnet?

De absoluta merparten är hägnuppfödda ungar som vi sparat till avel
tidigare år. Ett fåtal är frilevande storkar som fångats in. Orsakerna
till infångandet är att de är individer som inte flyttar normalt och som
häckar på platser där koncentrationen av häckande är mycket stor, vilket
leder till konkurrens om födan och stridigheter storkarna emellan. Vi
befinner oss ju i ett generationsskifte där ickeflyttande äldre storkar
ersätts av yngre med normalt flyttmönster. I viss mån försöker vi snabba
på den processen.

Vad händer med de som blir kvar?

De vuxna storkar som blir kvar kommer också att släppas ut i det fria, men det görs om några år och i omgångar.

Hur stor är en stork? 

En vuxen stork kan bli mellan 95 och 110 cm hög och vingspannet är stort, runt 200 cm. Könen är lika till utseendet men hanen blir lite större. Hanen har dessutom större näbb. Generellt är dessa skillnader ganska små och det är svårt att könsbestämma dem endast utifrån det.

Stämmer det att de är trogna sin partner livet ut?

Inte riktigt. De kan absolut byta partner men det är vanligt med långa och ibland livslånga förhållanden. De är nästan mer trogna sitt bo där de häckar än partnern...

Ruvar båda föräldrarna?

Ja. De är jämställda i det avseendet. Även hanen ruvar och sköter om ungarna.

Hur lång tid tar det innan ungarna kan flyga?

Efter 58-64 dagar är ungarna flygfärdiga.

Varför försvann storkarna från södra Sverige?


Framförallt var det utdikningarna av jordbrukslandskapet från mitten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet som saboterade de våtmarker som storkarna behöver. Groddjur och andra smådjur som levde i våtmarkerna är bytesdjur för storkarna som behöver stora mängder mat för att föda upp sina ungar under månaderna efter kläckningen.

Källa: Storkprojektet