Sveriges Television

Svordomar i TV

Uppdaterad

Det är inte förbjudet att svära i radio och tv, men alla medarbetare uppmanas att vara återhållsamma med svordomar.


Generellt har svärandet ökat i samhället under senare år. Det är vanligare att svära och många unga människor uppfattar inte vissa ord som svordomar, utan betraktar dem mer allmänt som förstärkningsord som används liknande som "jätte-" eller "väldigt".

Den här utvecklingen får till följd att svordomar blivit vanligare också i radio och tv, kanske mest i nöjesprogram, ungdomsprogram, sportsändningar och debattprogram.

Vår svordomspolicy (att man ska vara återhållsam) gäller våra medarbetare. Språkbruket hos gäster kan vi inte regissera. De är med i programmen på grund av sina expertkunskaper och/eller sin personlighet.

Vår grundläggande inställning är dock att språket ska vara så fritt från störningar som möjligt. Sedan är det nog så att lyssnare och tittare drar gränsen på olika ställe för vad som är motiverat eller omotiverat att säga i radio och tv. 


Har du synpunkter på någon särskild sändning är du välkommen att höra av dig till oss, så återkopplar vi till verksamheten.

Guide taggad med: Policy svärord svordomar SVT