Sveriges Television

Får man använda svordomar i SVT?

Uppdaterad


Foto: Bengt O Nordin

Det är inte förbjudet att svära i SVT, men alla medarbetare uppmanas att vara återhållsamma med svordomar.

Generellt har svärandet ökat i samhället under senare år. Det är vanligare att svära och många unga människor uppfattar inte vissa ord som svordomar, utan betraktar dem mer allmänt som förstärkningsord som används liknande som "jätte-" eller "väldigt".

Den här utvecklingen får till följd att svordomar blivit vanligare också i radio och tv, kanske mest i nöjesprogram, ungdomsprogram, sportsändningar och debattprogram.

Hur ser SVT:s svordomspolicy ut?

Det finns svordomspolicy som är gemensam för de tre programbolagen inom public service. Vår svordomspolicy är att man ska vara återhållsam och det gäller våra medarbetare. Språkbruket hos gäster kan vi inte regissera. De är med i programmen på grund av sina expertkunskaper och/eller sin personlighet.

Vår grundläggande inställning är dock att språket ska vara så fritt från störningar som möjligt. Sedan är det nog så att lyssnare och tittare drar gränsen på olika ställen för vad som är motiverat eller omotiverat att säga i radio och tv.

Se mer

Så arbetar SVT med Språkvård

Guide taggad med: Policy svärord svordomar SVT