Sveriges Television

SVT-material i sociala medier

Uppdaterad

SVT tar stort ansvar för innehåll och kommentarer på de sidor och konton i sociala medier som vi använder för marknadsföring av vårt utbud.


När vi riktar ljuset mot något kommer det med ett ansvar för innehållet i sig och för vad vår publicering leder till i nästa steg. Vi vill motverka näthat, skapa ett gott samtalsklimat där alla får komma till tals, och skydda medverkande från hat, förtal och hets mot folkgrupp.

Utöver de konton SVT själva administrerar i sociala medier tar SVT inget ansvar för andra aktörers aktiviteter i sociala medier. Men det finns ett undantag – när SVT:s material används.

SVT hindrar generellt spridning av material där upphovsrätten ska skyddas.

Det kan gälla manus, bilder och musik. Och eftersom SVT ska skydda enskilda som vi lyfter fram i vårt utbud agerar vi om det kommer till vår kännedom att människor utsätts för oegentligheter till följd av att de medverkat i SVT:s program. Exempelvis kan vi se till att upphovsrättsskyddat material som publicerats utan tillstånd och gör att medverkande utsätts för hat, förtal eller rasism tas bort. Det är inte bara SVT:s rätt att agera så då materialet är SVT:s, utan också vårt ansvar att skydda enskilda.


Så får du använda vårt material i sociala medier

SVT vill gärna att publiken pratar om vårt innehåll och tar del av vårt utbud. vi bejakar att länkar till SVT Play sprids. Däremot får andra inte publicera programinnehåll som SVT (eller andra, vilket kan vara fallet för stillbilder och musik) äger rättigheterna till.

Några sätt att länka till SVT:s programinnehåll, som vi uppmanar till:

  • Länk till hela program
  • Länk till valfri tidpunkt i program (funktionaliteten finns under SVT Play:s dela-knappar)
  • Länk till klipp på SVT Play
  • Inbäddning av klipp från SVT Play (sådan sk djuplänkning kan göras från klipp på SVT Play)

Att länka till en viss tidpunkt i SVT Play

För att länka till en tidpunkt behöver du sitta vid en dator i en webbläsare (det fungerar inte i appen). Du öppnar programmet i SVT Play och ser till att spelaren befinner sig på rätt tidpunkt. Sedan klickar du på "Mer om programmet" och väljer "dela", "dela tidpunkt", och "dela från en sida du hanterar".

Får min organisation/mitt företag/mitt parti sprida ett klipp där vi själva medverkar? 


När det gäller SVT:s egenproducerade nyhetsmaterial (t ex studiointervjuer i våra nyhetsprogram) är det ok för andra aktörer att använda max 1 minuts rakt klipp där de själva medverkar för att sprida i sociala medier eller på egen hemsida. Klippet får endast spridas tillsammans med en länk till hela programmet i SVT Play. 

Det är aldrig ok att göra egna hopklipp eller på annat sätt manipulera vårt material. Det är inte heller tillåtet att använda vårt material i sammanhang som gör reklam för en produkt, eller att göra egna sponsrade inlägg med SVT:s material.

Observera att vårt nyhetsmaterial kan innehålla bilder som SVT inte äger rättigheterna till och detta får inte spridas vidare utanför våra plattformar. Det är därför viktigt att kontrollera att det material man sprider endast innehåller sådant som SVT äger rättigheterna till, t ex intervjuer/debatter. Man får inte heller sprida material som innehåller signaturmelodier.

Har du frågor om hur du kan använda vårt material ber vi dig att kontakta oss på kontakt@svt.se.

Om programmet inte längre finns i SVT Play mailar du sales@svt.se.

Guide taggad med: Företaget SVT Rättigheter