Sveriges Television

SVT Opinion

Uppdaterad

Hur skickar jag in en debattartikel till SVT Opinion?

En text på SVT Opinion är cirka 3000 tecken. Skicka med nytagna porträttbilder på samtliga undertecknare. Det går bra att ta ett självporträtt med mobilen, mot en neutral bakgrund.

Kom ihåg att ange din titel och bifoga ditt mobilnummer. Om du hänvisar till nyheter, artiklar, statistik, rapporter eller annat material ser vi gärna att du bifogar länkar till relevanta underlag.

  • Mejla texten till: opinion@svt.se (öppnar epostprogram)
  • Telefon: 031 – 83 73 20

Läs mer om hur du skickar in en artikel på SVT Opinions hemsida.

Hur kontaktar jag SVT Opinion?

Epost: opinion@svt.se eller telefon 031-837320.

Hur faktagranskas debattartiklar på SVT Opinion?

När vi får in en debattartikel ber vi varje skribent att bifoga relevanta länkar till alla faktapåståenden, referenser och liknande som förekommer i texten. Länkarna kontrolleras av redaktionen. Via länkarna har läsaren sedan själv möjlighet att se vad skribenten grundar sina åsikter på och göra en egen bedömning.

Om vi upptäcker faktafel ser vi till att artikeln korrigeras. Ofta behöver påståenden kontrolleras i många led och en långtgående faktakontroll har vi inte möjlighet till. Därför är vi också tydliga med att det är artikelförfattarens åsikter som publiceras och inte SVT:s. Ibland uppmärksammas vi på felaktigheter efter att en text redan publicerats. Då lägger vi till en fotnot om ändringen som gjorts.

Hur uppmärksammar jag redaktionen på ett faktafel?

Maila opinion@svt.se.

Läs mer om tv-programmet Opinion Live.