Sveriges Television

Så arbetar SVT med annonsköp

Uppdaterad

En av de strategiska riktlinjer som SVT arbetar efter är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Eftersom SVT:s verksamhet finansieras med en obligatorisk avgift är det viktigt att så många som möjligt får kännedom om vårt utbud.


Vi vill så att säga att medborgarna i Sverige ska få så mycket valuta för pengarna som möjligt. Det omvända, att lägga pengar på att producera ett innehåll som sedan inte konsumeras på grund av att för få kände till det, det vore direkt slösaktigt.  

Alla gillar inte alla våra program, men genom annonsering vill vi att så många om möjligt ska kunna hitta program och utbud som de tycker om och har nytta av. 

Många känner kanske till att vi sänder Melodifestivalen och Rapport, men när det gäller smalare områden som exempelvis programmet Kulturstudion kan annonsering i sociala medier vara ett sätt att nå målgruppen. 

Nyheter 

När det exempelvis gäller nyheter ser vi att allt fler väljer att konsumera sina nyheter digitalt, framför allt i sina smarta mobiler.  

För att SVT ska leva upp till sitt uppdrag att leverera nyheter behöver vi finnas där publiken är. Därför har vi lagt resurser på att publicera allt fler nyheter digitalt och att utveckla vår app för mobiler.  

Vi använder bland annat annonsering (vi har även visat trailers för det i våra tv-sändningar och skrivit på vår nyhetssajt) för att publiken ska få kännedom om detta.  

Ska vi ta vårt demokratiska uppdrag på allvar måste vi nå publiken.

SVT:s totala utgifter för annonsplatser under åren 2015-2018:  

2015: 9 Mkr 

2016: 4,9 Mkr 

2017: 5,2 Mkr 

2018: planerat för 7 Mkr, vilket motsvarar omkring 0,2-0,3 procent av den totala programbudgeten.  

SVT har inga intäkter för reklam, det är förbjudet enligt sändningstillståndet för SVT att sända reklam. 

Däremot är sponsring av vissa program tillåten (gäller Eurovision Song Contest samt sändningar i samband med sportevenemang). Sponsringen måste då framgå tydligt.   

Läs mer:  

De regler och riktlinjer som SVT följer  

Reklam och sponsring, vad gäller för SVT? 

SVT:s public serviceredovisning 2018 

Guide taggad med: Reklam så arbetar vi SVT