Sveriges Television

SVT:s markering mot Åkessons uttalande i slutdebatten

Uppdaterad

Det har kommit in flera frågor och synpunkter kring SVT:s markering mot ett uttalande som Jimmie Åkesson (SD) gjorde under slutdebatten i SVT 2018.


Bakgrunden till SVT:s markering är den så kallade demokratiparagrafen som återfinns i radio- och tv-lagen som reglerar all etermedia i Sverige, bland andra TV4, Sveriges Television och Sveriges Radio. Så här står det i femte kapitlets första paragraf:

 ”… programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.” Läs mer här.

I den efterföljande debatten har SVT:s programdirektör Jan Helin gått ut och förklarat den här typen av markeringar (där programledaren säger att "SVT tar avstånd") ska avskaffas. Vi ska självklart även fortsättningsvis leva upp till demokratiparagrafen men vi ska göra det genom journalistik, kritiska frågor och genom att hitta ett självklart tilltal.  Läs mer här.

Under valdagen bytte SVT utgivare för de rikssända valprogrammen. Läs mer här.

Därför markerade SVT mot Åkessons uttalande i slutdebatten, blogginlägg från samma kväll som partiledardebatten sändes.


Hela slutdebatten finns att se på SVT Play.