Sveriges Television

Synpunkter på reportage om varför Kinas glaciärer smälter

Uppdaterad

Flera personer som kontaktat oss med synpunkter på ett reportage om smältande glaciärer i Kina


Glaciärerna i Kina förser 1,8 miljarder människor med dricksvatten. När de smälter kan miljarder människor drabbas av vattenbrist. Vissa anser att det inte är klimatförändringar som är orsaken, utan sot, och är kritiska till att SVT Nyheter använt miljöorganisationen Greenpeace som källa.

Vår korrespondent i Kina, Ulrika Bergsten, svarar att hon i sitt reportage utgått från en rapport som sammanställt studier från flera olika forskare. Greenpeace har sammanställt den, men inte producerat innehållet.

–Det finns vetenskapliga bevis för påståendet att temperaturhöjningarna, som är högre än på många andra platser i världen, har direkt påverkan på glaciärerna. Detta skriver även de kinesiska vetenskapsmännen under på, säger Ulrika Bergsten. 

Ulrika Bergsten konstaterar att det finns en bred uppslutning från forskarvärlden i det här fallet. 

–Det är absolut inte en partsinlaga från Greenpeace. 


Rapporten som använts till reportaget ligger bifogad nedan.

/Karin Airaksinen, Publikdialog