Så jobbar SVT med undertexter

Uppdaterad

65% av allt som sänds i SVT ska textas enligt sändningstillståndet, och vi textar så mycket som bara är möjligt inom vår budget.


Hur aktiverar jag textningen?

Numera sänds texten i alla kanaler på sid 199 på TextTV , dvs SVT, SVT2, Barnkanalen, SVT24 och Kunskapskanalen. Vilka program som textas den närmaste    veckan ser du på sidorna 601-619.   För att se texten måste du välja in text-tv-sidan 199 med fjärrkontrollen. De flesta program är även textade i SVT Play.     


Varför är program X inte textat? 

För att resurserna ska räcka under hela året måste vi prioritera, vi kan inte texta allt. SVT ska i år (2017) texta 100 procent av de förproducerade programmen och 65 procent av de direktsända. 65 procent direktsändningar motsvarar drygt 3 000 timmar under hela året. Resurserna ska fördelas på nyheter, politik (Forum, Almedalen mm), nöje och sport. Vi behöver prioritera våra licenspengar på ett sådant sätt att vi kan uppfylla alla krav i sändningstillståndet.

Nyhetssändningar måste direkttextas, eftersom de kan ändras med kort varsel beroende på nyhetsläget. Våra lokala nyhetssändningar har idag inga undertexter. Anledningen är att SVT har 21 lokala parallella nyhetssändningar, vilket gör att det finns både tekniska och resursmässiga svårigheter när det gäller möjligheten att direkttexta. 


Direktsända återkommande program som alltid direktextas:

  • Sverige idag 
  • Gokväll 
  • Opinion live 
  • Agenda 
  • Sportspegeln 

Så jobbar SVT med simultanöversättningar 

Vi simultanöversätter normalt inte via undertext från främmande språk i direktsändningar. Om det ska göras, krävs att direktsändningen fördröjs något så att vi hinner med. Vanligtvis tar vi in en simultantolk som muntligt tolkar det som sägs från det främmande språket och så textar direkttextarna tolkens svenska tal. 


Kan jag köpa loss undertextfiler från SVT:s program?

SVT Sales sköter försäljning och utlån av undertexter, här kontaktar du dem:
http://svtsales.com/


Varför är undertexten inte följsam?

Det är din tv-leverantör som skickar ut textremsan och styr över hur länge den ska ligga kvar. Du bör alltså kontakta din tv-leverantör om du tycker att undertexten inte är följsam.


Läs mer om hur SVT jobbar med tillgänglighet eller hur du aktiverar uppläsning av text på din TV.