Sveriges Television

Så jobbar SVT med tillgänglighet

Uppdaterad

SVT är till för alla och tillgänglighet är en mycket viktig fråga för oss. I vårt sändningstillstånd finns tydliga krav på att vårt uppdrag ska omfatta alla människor.


Textning på svenska

Program på andra språk än svenska förses alltid med översättningstext. Men även svenska program textas på svenska. Den textningen hittar du på sidan 199 på text-tv, oavsett kanal. Vi textar även direktsända program, alla nyhetssändningar inklusive extrasändningar och långa specialsändningar, direktsända barnprogram samt en stor del av sportutbudet.

Textning av lokala nyhetssändningar på webben

SVT:s lokala nyheter har tagit beslut om att texta alla reportage som publiceras på webben. Det gäller dock bara inslag på webben och i SVT:s app. Det finns ännu inte teknik att texta de lokala nyheternas tv-sändningar.

Teckenspråkstolkning

Vi tolkar program till teckenspråk samtidigt som de visas. Teckentolken syns i en egen mindre bild i programbilden. Förutom våra dagliga nyhetssändningar på teckenspråk samsänder vi även vissa program och evenemang med teckenspråkstolkning på SVT Play: Ta del av hela vårt teckenspråkstolkade utbud.

Syntolkning

Om du har en synnedsättning kan du ta del av våra program med hjälp av syntolkning. Tjänsten innebär att en berättarröst beskriver scener, gester och miner och förklarar sådant som inte är tydligt genom dialogen. Syntolkningsversionerna av våra program sänds parallellt i SVT24 eller på SVT Play: Här hittar du våra syntolkade program i SVT Play.

Uppläst textremsa

För dig dom har nedsatt syn eller läsförmåga erbjuder vi uppläst text. Det är en teknisk tjänst där en syntetisk röst läser upp översättningstexten samtidigt med textningen i SVT:s samtliga kanaler i marknätet. Vi arbetar för att hitta en lösning så att funktionen även kan fungera för sändningar över satellit och på webben: Här kan du läsa mer om hur du aktiverar/avaktiverar tjänsten Uppläst text i din tv.

SVT Play

SVT Play är sedan juni 2013 en tillgänglighetscertifierad tjänst. Många program har valbar undertext och vissa program är syntolkade och teckenspråkstolkade. Men vi vet att det krävs mer innan SVT Play är tillgänglig för alla.

Certifiering som borgar för god nivå av tillgänglighet
SVT Play är som sagt tillgänglighetscertifierad. Certifieringen innebär att SVT Play följer de internationella riktlinjerna för tillgänglighet på webben, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), samt att Funka Nu AB:s tillgänglighetsexperter har analyserat och godkänt webbplatsen med utgångspunkt från WCAG samt egna riktlinjer för tillgänglighet: WCAG, Web Content Accessibility Guidelines

SVT Språkplay - appen med textremsor på 18 olika språk

SVT Språkplay är en app med interaktiva textremsor (eller undertexter som de också brukar kallas) på 18 olika språk. Syftet med appen är att göra SVT:s programutbud tillgängligt för flyktingar och andra med behov av att utveckla sin svenska. SVT Språkplay finns för närvarande på följande språk: engelska, ryska, spanska, arabiska, turkiska, albanska, bosniska, kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska (latinskt samt arabiskt alfabet), serbiska (latinskt samt kyrilliskt alfabet), somaliska, azeri, amhariska, tigrinja och pashto. SVT Språkplay finns att ladda ner där du laddar ner andra appar.

About SVT Språkplay in English 

Guide taggad med: SVT SVTPlay Tillgänglighet