Sveriges Television

Så jobbar SVT med undertexter

Uppdaterad

Totalt ca 80 % av allt som sänds i SVT ska textas enligt sändningstillståndet. Kravet är uppdelat på 100 % för de program som är inspelade i förväg och 65 % för de som är direktsända.


Hur aktiverar jag textningen på min TV-apparat?
Numera sänds texten i alla kanaler på sid 199 på TextTV , dvs SVT, SVT2, Barnkanalen, SVT24 och Kunskapskanalen. Vilka program som textas den närmaste veckan ser du på sidorna 601-619. För att se texten väljer du in text-tv-sidan 199 med fjärrkontrollen.

Vilka program är textade på SVT Play?

SVT:s lokala nyheter har tagit beslut om att texta alla reportage som publiceras på webben. Det gäller dock bara inslag på webben och i SVT:s app. Det finns ännu inte teknik att texta de lokala nyheternas tv-sändningar.

Vårt mål är att alla program på SVT Play ska vara textade och vi är nästan framme. Idag är i princip alla program förutom livesändningar textade. På SVT Play använder vi både valbara och inbrända undertexter. Som namnet antyder går det att välja om en vill använda valbara undertexter, det gör en via videospelarens kontrollpanel (tryck på symbolen som liknar en pratbubbla). Inbrända undertexter går däremot inte att välja bort.

Varför är program X inte textat? 
För att resurserna ska räcka under hela året måste vi prioritera, vi kan inte texta allt. Under 2017 och 2018 ska vi texta 100 procent av de förproducerade programmen och 65 procent av de direktsända. 65 procent direktsändningar motsvarar drygt 3 000 timmar under hela året. Resurserna ska fördelas på nyheter, politik (Forum, Almedalen mm), nöje och sport. Vi behöver prioritera våra licenspengar på ett sådant sätt att vi kan uppfylla alla krav i sändningstillståndet.

Vid enstaka tillfällen kan det bli fel så att ett förinspelat program saknar textning. Det är dock ovanligt och när det händer ser vi till att texten finns till reprissändningen och i SVT Play.

Nyhetssändningar måste direkttextas, eftersom de kan ändras med kort varsel beroende på nyhetsläget.

Våra lokala nyhetssändningar är inte textade (förutom översättning och när det är risk för sämre ljud, som vid telefonintervjuer). Anledningen är att SVT har 21 lokala parallella nyhetssändningar, vilket gör att det finns både tekniska och resursmässiga svårigheter när det gäller möjligheten att direkttexta.

Varför stämmer inte undertexten överens med vad som sägs? 
SVT är ett public serviceföretag där det är viktigt att alla kan tillgodogöra sig vårt innehåll. I andra länder, särskilt engelsktalande, finns en tendens att skriva ut exakt allt som sägs, oavsett om man då hinner läsa eller inte. Texterna kan då ibland ligga väldigt kort tid för att allt ska få plats.

För SVT är det istället viktigare att alla hinner läsa. Enligt SVT:s regler ska en normalbegåvad person ska hinna läsa undertexten tre gånger. Detta för att de som av olika anledningar läser långsammare än så också ska kunna förstå vad som sägs.

Vi använder ett större teckensnitt och har regler för hur längre textremsorna måste ligga. (Två rader måste ligga minst sex sekunder, en rad i minst fyra sekunder och ett ord i två sekunder.) Vi vill helst undvika bisatser, som är svårare att hänga med i.

För att lyckas med detta är det tillåtet att korta och ta bort ord, precis på samma sätt som det görs i tryckt press. Citat i tidningar är sällan helt ordagranna, utan skrivs om för att bli begripliga.

Naturligtvis får det här inte leda till att betydelsen ändras eller att viktig information tas bort.

Direktsända återkommande program som alltid direkttextas: 

  • Alla nyhetssändningar (riksnyheter)
  • Sverige idag 
  • Gokväll 
  • Opinion live 
  • Agenda 
  • Sportspegeln 

Så jobbar SVT med simultanöversättningar: 
Vi simultanöversätter mycket sällan främmande språk via undertexter i direktsändningar. Om det ska göras, krävs att direktsändningen fördröjs något så att vi hinner med. Då tar vi in en simultantolk som muntligt tolkar det som sägs från det främmande språket och så textar direkttextarna tolkens svenska tal. Men för det mesta får programledaren eller reportern göra en sammanfattning av det som sagts på främmande språk när sådana förekommer i direktsändning.

Kan jag köpa loss undertextfiler från SVT:s program?
SVT Sales sköter försäljning av undertexter, här kontaktar du dem:
http://svtsales.com/

Läs mer om hur SVT jobbar med tillgänglighet eller hur du aktiverar uppläsning av text på din TV.

Guide taggad med: SVT Play undertext