Sveriges Television

Så arbetar SVT med undertexter

Uppdaterad

Foto: SVT

Totalt ska SVT texta cirka 80 procent av allt som sänds enligt sändningstillståndet. Kravet är uppdelat på 100 procent för de program som är inspelade i förväg och 65 procent för de som är direktsända.

Varför är program X inte textat? 

För att resurserna ska räcka under hela året måste vi prioritera, vi kan inte texta allt. Resurserna ska fördelas på nyheter, politik (Forum, Almedalen mm), nöje och sport. Vi behöver prioritera våra resurser på ett sådant sätt att vi kan uppfylla alla krav i sändningstillståndet.

Vid enstaka tillfällen kan det bli fel så att ett förinspelat program saknar textning. Det är dock ovanligt och när det händer ser vi till att texten finns till reprissändningen och i SVT Play.

Nyhetssändningar måste direkttextas, eftersom de kan ändras med kort varsel beroende på nyhetsläget.

Våra lokala nyhetssändningar är inte textade (förutom översättning och när det är risk för sämre ljud, som vid telefonintervjuer). Anledningen är att SVT har 21 lokala parallella nyhetssändningar, vilket gör att det finns både tekniska och resursmässiga svårigheter när det gäller möjligheten att direkttexta.

Varför textar ni inte musik på andra språk?

Vi översätter när sångtexten har betydelse för handlingen. Annars textar vi endast låtarna som är på svenska.

Ofta beror det på att undertexterna skulle ha tagit uppmärksamheten från det som händer i bild, t.ex. dansnummer eller avgörande scener.

Kommer ni att texta mer framöver? 

Det har kommit en mängd nya tekniker för att producera tal till text på senare år, bland annat automatisk, halvautomatisk och skuggtal. SVT vill nu försöka ta reda på vilken metod man ska satsa på i framtiden och befinner sig i en utvecklingfas. Bland annat samarbetar vi med Hörselskadades riksförbund för att undersöka vad som fungerar bäst, dels för vår produktion, dels för publiken.

Direktsända återkommande program som alltid direkttextas: 

  • Alla nyhetssändningar (riksnyheter)
  • Sverige idag 
  • Gokväll 
  • Opinion live 
  • Agenda 
  • Sportspegeln 

Så jobbar SVT med simultanöversättningar

Vi simultanöversätter mycket sällan främmande språk via undertexter i direktsändningar. Om det ska göras, krävs att direktsändningen fördröjs något så att vi hinner med. 

Då tar vi in en simultantolk som muntligt tolkar det som sägs från det främmande språket och så textar direkttextarna tolkens svenska tal. Men för det mesta får programledaren eller reportern göra en sammanfattning av det som sagts på främmande språk när sådana förekommer i direktsändning.

Varför skrivs inte allt som sägs ordagrant?

SVT är ett public serviceföretag där det är viktigt att alla kan tillgodogöra sig vårt innehåll. I andra länder dubbas väldigt mycket, men när det textas i exempelvis USA och Storbritannien finns en tendens att skriva ut exakt allt som sägs, oavsett om man hinner läsa eller inte. Texterna kan då ibland ligga väldigt kort tid för att allt ska få plats. 

För SVT och de flesta andra europeiska tevebolag är det istället viktigare att alla hinner läsa. Tempot i undertextningen ska vara lugnt så att publiken både hinner läsa texten och se bilden. 

Riktlinjerna är att två rader ligger 4-6 sekunder och en rad i 2-4 sekunder.

För att lyckas med detta är det tillåtet att korta och ta bort ord, precis på samma sätt som det görs i tryckt press. Citat i tidningar är sällan helt ordagranna, utan skrivs om från tal- till skriftspråk för att bli begripliga. 

Naturligtvis får det här inte leda till att betydelsen ändras eller att viktig information tas bort.  Att översättningarna blir korrekta är väldigt viktigt. 

SVT utgår från källspråket, alltså det språk som talas i inslaget, och inte från översättningar i flera led. När SVT får utländska intervjuer (ej engelska) från nyhetsbyråer med en skriftlig översättning till engelska dubbelkollar vi med egen personal som kan språket ifråga, för att vara säkra på att allt stämmer och att vi hittar rätt nyans i översättningen. Språk kan ofta vara tvetydigt och det gäller att förstå syftningar. 

Språk vi inte behärskar stämmer vi av med externa översättare och tolkar. Tveksamheter dubbelkollas.

Betyder det att "fula" och nedsättande ord kan användas i undertexterna?

Ja. Vi vill på ett så autentiskt och effektivt sätt som möjligt återspegla i undertexterna det personen säger. Om personen i fråga använder ett nedsättande ord så ska det även återges i undertexterna.

Vilka program är textade på SVT Play?

SVT:s lokala nyheter har tagit beslut om att texta alla reportage som publiceras på webben. Det gäller dock bara inslag på webben och i SVT:s app. Det finns ännu inte teknik att texta de lokala nyheternas tv-sändningar.

Vårt mål är att alla program på SVT Play ska vara textade och vi är nästan framme. Idag är i princip alla program förutom livesändningar textade. På SVT Play använder vi både valbara och inbrända undertexter. Som namnet antyder går det att välja mellan att ha text eller inte på ett program. Det görs med hjälp av videospelarens kontrollpanel (tryck på symbolen som liknar en pratbubbla). Inbrända undertexter går däremot inte att välja bort.

Kan jag köpa loss undertextfiler från SVT:s program?

SVT Sales sköter försäljning av undertexter, här kontaktar du dem:
http://svtsales.com/

Läs mer