Sveriges Television

Uppdrag granskning

Uppdaterad

Uppdrag granskning är Sveriges ledande redaktion för undersökande journalistik. Granskningarna leder ofta till stort genomslag i samhällsdebatten och har sedan starten 2001 vunnit en lång rad nationella och internationella utmärkelser.

Följ Uppdrag granskning eller se programmet på SVT Play

Ang avsnittet 22/8: Uppdrag granskning har kartlagt vilka som dömts för våldtäkt i Sverige 

Vi har tidigare under eftermiddagen haft tekniska problem med publiceringen av programmet på SVT Play men dessa är nu avhjälpta.

Här kan du läsa hur redaktionen har resonerat kring programmet:

Ang avsnittet "#metoo och Fredrik Virtanen"

Ansvarig utgivare berättar om bakgrunden till programmet: Vi har tidigare under eftermiddagen haft tekninska problem med publiceringen av programmet på SVT Play

Här bemöter redaktionen de påståenden som gjorts om kopplingar mellan reportern och Virtanen:

Jan Helin fick i samband med programmet många mail med samma innehåll, här besvarar han frågorna i mailen:

Vad har Uppdrag granskning för uppdrag?

Redaktionens uppdrag är att blottlägga missförhållanden och maktmissbruk. Och ge medborgarna verktyg för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor i det demokratiska samhället. En förutsättning för detta uppdrag är tittarnas förtroende. Detta förtroende förutsätter att redaktionsmedarbetare är noggranna, rättvisa och modiga.

Hur jobbar UG med känslig information?

Omsorg om källor och hemligt material är en förutsättning för granskande arbete. Inom Uppdrag Granskning hanteras information med stor sprängkraft och känsligt innehåll. Varje medarbetare ska vid början av sin anställning informeras om vikten av sekretess och kravet på att skydda källor. Detta för att garantera källors anonymitet men också för att göra det möjligt med ett öppet och generöst klimat mellan medarbetare på redaktionerna.

Vid minsta tveksamhet om information omfattas av sekretess ska varje medarbetare samråda med sin redaktör innan den på något vis sprids.

Hur kontaktar jag redaktionen för Uppdrag Granskning?

Du kan skicka epost till redaktionens gemensamma mejlkorg: granskning@svt.se                        

Har du information som du vill dela med dig av? Läs mer om hur du kan tipsa oss på ett säkert sätt.

På Uppdrag gransknings hemsida hittar du kontaktuppgifter till alla reportrar och redaktörer.

Du kan också ringa UG:s tipstelefon, den är bemannad tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 10 och 12. Telefonnummer 031–83 70 54.

Hur hittar jag äldre avsnitt av Uppdrag Granskning?

Det finns olika sätt att få tag i äldre avsnitt av program, lite beroende på hur du vill använda programmet. Mejla granskning@svt.se och fråga.

Guide taggad med: Journalistik Nyheterna Program