Sveriges Television

Uppdrag granskning

Uppdaterad

Uppdrag granskning är Sveriges ledande redaktion för undersökande journalistik. Granskningarna leder ofta till stort genomslag i samhällsdebatten och har sedan starten 2001 vunnit en lång rad nationella och internationella utmärkelser.

Följ Uppdrag granskning eller se programmet på SVT Play.

Vårt uppdrag är att blottlägga missförhållanden och maktmissbruk och att utkräva ansvar. Vi ska ge medborgarna verktyg för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor i det demokratiska samhället. En förutsättning för det är att vi har tittarnas förtroende. Det här förtroendet förutsätter att vi är noggranna, rättvisa och modiga.


Vad har Uppdrag granskning för uppdrag?

Vårt uppdrag är att blottlägga missförhållanden och maktmissbruk. Vi ska ge medborgarna verktyg för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor i det demokratiska samhället. En förutsättning för detta uppdrag är att vi har tittarnas förtroende. Detta förtroende förutsätter att vi är noggranna, rättvisa och modiga.

Hur jobbar ni med känslig information?

Omsorg om källor och hemligt material är en förutsättning för vårt granskande arbete. Inom Uppdrag Granskning hanterar vi information med stor sprängkraft och känsligt innehåll. Varje medarbetare ska vid början av sin anställning informeras om vikten av sekretess och kravet på att skydda källor. Detta för att garantera våra källors anonymitet men också för att göra det möjligt med ett öppet och generöst klimat mellan medarbetare på våra redaktioner.

Vid minsta tveksamhet om information omfattas av sekretess ska varje medarbetare samråda med sin redaktör innan den på något vis sprids.


Hur kontaktar jag redaktionen för Uppdrag Granskning?

Du kan skicka epost till redaktionens gemensamma mejlkorg, granskning@svt.se.                         Har du information du vill dela med dig av? Läs mer om hur du kan tipsa oss på ett säkert sätt.

På Uppdrag gransknings hemsida hittar du kontaktuppgifter till alla reportrar och redaktörer.

Du kan också ringa vår tipstelefon, den är bemannad tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 10 och 12. Telefonnummer 031–83 70 54.

Hur hittar jag äldre avsnitt av Uppdrag Granskning?

Det finns olika sätt att få tag i äldre avsnitt av program, lite beroende på hur du vill använda programmet. Mejla granskning@svt.se och fråga.


Guide taggad med: Journalistik Nyheterna Program