SVT

Vad är demokratiparagrafen?

Uppdaterad

SVT har ett viktigt krav på sig att våra program och andra publiceringar ska vara opartiska, men det finns ett undantag. När det gäller att försvara grundläggande demokratiska värden har vi tvärtom en skyldighet att vara partiska i vissa fall.

Vi får ofta frågor från publiken om vad detta egentligen innebär, särskilt i de fall som SVT tydligt markerat mot något uttalande i våra sändningar.

Alla som sänder radio och tv i Sverige har att förhålla sig till den så kallade demokratiparagrafen i Radio-och tv-lagens femte kapitel. Femte kapitlets första paragraf lyder så här: 

”En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv ska se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”

Den proposition som ligger till grund för texten kan förtydliga hur demokratiparagrafen ska tolkas (prop. 2005/06:112 s. 32):

”Anknyter till bland annat förhållandet mellan människor, till exempel fördömande av rasism, våld och brutalitet samt hävdande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Bestämmelsen anses även innebära en skyldighet att markera avståndstagande från eller bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasistiska fördomar bekämpas.”

Lagen innebär en skyldighet att markera avståndstagande från eller bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasistiska fördomar bekämpas. Det är bara är de grundläggande demokratiska värdena vi ska ta ställning för – vi ska inte ta ställning i frågor där det finns en politisk oenighet, men vi ett tydligt krav på oss att markera avstånd om det förekommer tydligt kränkande uttalanden som baserar sig på fördomar mot människor med bakgrund i andra länder. Vi ska också ta avstånd från rent antidemokratiska ideologier som till exempel nazismen. Lagen innebär alltså inte ett förbud mot att sända den typen av uttalanden – de kan bidra till vår förståelse av Sverige och världen och därför vara ytterst viktiga att återge. Men vi ska inte sända sådana uttalanden okommenterat eller utan att sätta in dem i ett kritiskt sammanhang.

Exakt hur vi ska göra en sådan markering är något som diskuteras löpande, både internt på SVT och i den allmänna debatten. Efter det uppmärksammade avståndstagandet från ett uttalande av SD:s partiledare Jimmie Åkesson i slutdebatten inför valet 2018 (läs mer här) gick SVT:s programdirektör Jan Helin ut och förklarade att vi ska sluta med den typ av markeringar där vi säger att "SVT tar avstånd" och istället behandla frågorna journalistiskt, exempelvis genom kritiska motfrågor. Läs mer här.

Om man tycker att vi har gjort fel på något sätt i våra tv-sändningar kan man anmäla det till Granskningsnämnden, som får bedöma om vi följt lagen och kraven i vårt sändningstillstånd på det här området. Om du tycker att vi har markerat avstånd från ett uttalande utan att det finns skäl till det kan du anmäla inslaget för bristande opartiskhet. Om du tvärtom tycker att vi inte har markerat tillräckligt avstånd från ett odemokratiskt uttalande kan du anmäla för en prövning om vi har tagit tillräcklig hänsyn till tv:s särskilda genomslagskraft.

På SVT:s sida om våra ärenden i Granskningsnämnden kan du fördjupa dig i de fall där vi anmälts och Granskningsnämnden prövat ärendet: SVT och Granskningsnämnden

Guide taggad med: demokratiparagrafen SVT