Sveriges Television

Vad är Sveriges television?

Uppdaterad

SVT:s mål är att erbjuda ett utbud som engagerar, underhåller och berikar - för alla åldrar och intressen. Vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta.


SVT1 är Sveriges mest uppskattade kanal och SVT är det tv-bolag som har högst förtroende hos svenska folket. Vår verksamhet bedrivs och den finansieras med en individuell public service-avgift som dras via skattsedeln. SVT speglar och finns i hela landet. Vi finns på 34 orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. I våra program ska hela Sverige synas och höras.

Frågor om svar

Vad är public service?

SVT är ett public service-företag, eller med ett svenskt uttryck, ett företag i allmänhetens tjänst. Med det menas bland annat:

  • Att hela landets befolkning har tillgång till ett mångsidigt programutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet i alla programgenrer.
  • Att relationen mellan SVT och staten (regering och riksdag) är reglerad och att SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället (principen om oberoende som den anges i sändningstillståndets inledning).

Vad är SVT?

SVT har ett public service-uppdrag. Vi är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst. 

  • SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via tv, webb och andra publiceringsformer. 
  • SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. 
  • SVT speglar och finns i hela landet. 
  • SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Vi ska granska och debattera det som händer i Sverige och omvärlden, som till exempel i Uppdrag granskning eller i vår nyhetsverksamhet. 
  • SVT ska vara opartiskt och sakligt.

Vilka kanaler har SVT?

Vi har SVT1, SVT2, SVT Barn, SVT24 och Kunskapskanalen. Läs gärna mer om våra kanaler och tjänster.

Hur styrs SVT?

Alla som sänder tv eller radio i Sverige lyder under radio- och tv-lagen. Den sätter de yttre ramarna för alla radio- och tv-sändningar. 

SVT har utöver det även ett sändningstillstånd och anslagsvillkor som utfärdas av regeringen efter beslut i riksdagen. Nuvarande sändningstillstånd gäller mellan 2020-2025. Det kan du läsa här.

I yttrandefrihetsgrundlagen förbjuds censur och förhandsgranskning. Därför måste varje tv-program ha en ansvarig utgivare som ansvarar för att programinnehållet stämmer med SVT:s sändningstillstånd och de lagar som reglerar verksamheten. Den person som anser sig vara utsatt för till exempel förtal av någon i ett program kan väcka åtal i domstol mot den ansvarige utgivaren. 

Hur ägs SVT?

SVT ägs inte av staten eller kommersiella intressen utan av en stiftelse med uppgift att garantera företagets oberoende. Eftersom du betalar för public service via public service-avgiften så ser vi dig och alla andra som de verkliga ägarna. 

Sedan 1994 ägs SVT av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Läs mer om Förvaltningsstiftelsen.

Stiftelsens uppgift är att vara en buffert mellan statsmakterna och public service-bolagen. Den har ingen roll i tilldelningen av pengar till SVT och den beslutar inte heller om företagets organisation eller verksamhetens inriktning. Stiftelsen utser ordförande och samtliga ledamöter i SVT:s styrelse, med undantag för arbetstagarledamöterna. Styrelsen ansvarar dessutom för företagets bolagsordning. 

Konstruktionen ger SVT en mycket självständig ställning, helt oberoende och skyddat från påtryckningar, bland annat i en av de viktigaste uppgifterna, att "... granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna ...". 

Vill du läsa våra årsredovisningar eller public serivce-redovisningar?

Vad kul att du vill ta del av våra redovisningar. Du hittar dokumenten på följande sidor:

Vill du veta mer om SVT?

Vill du läsa siffror, dokument och hur djupare om hur vi styrs? Massa information och alla offentliga dokument om oss finns att hitta på vår om oss-sida.

Relaterat