SVT

Vad är SVT Barn?

Uppdaterad

SVT Barn är SVT:s tv-kanal för barn. Det är också en app och en sajt som samlar alla SVT:s barnprogram. Programmen går också att se på SVT Play.

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om SVT Barn.

Vad sänder SVT på SVT Barn?

SVT Barn har Sveriges bredaste programutbud för barn. Vi sänder nyheter, drama, fakta och underhållning. Utbudet på SVT Barn är en mix av våra egna produktioner, både nya och repriser, samt inköpta barnprogram från hela världen.

Hur arbetar SVT med SVT Barn?

Vi träffar tusentals barn och föräldrar varje år för att lära oss om behov och längtan i deras vardagsliv. Vi samarbetar också med forskare och andra experter inom pedagogik, psykologi, teknik och samhälle. Kunskapen om barn och familjens vardag är utgångspunkt när vi producerar program och utvecklar tjänster. När vi köper in program från olika delar av världen är vårt urval noggrant.

Vi väljer bort program som är

  • våldsamma
  • skrämmande
  • eller stereotypa.

Får du inte höra från någon annan att tjejer och killar är lika mycket värda så ska du höra det från SVT Barn. Om du inte får höra från någon annan att du får älska vem du vill så ska du höra det från SVT Barn. Och om du inte får lära dig någon annanstans om kroppen och puberteten och att samtycke är livsviktigt så ska du höra det från SVT Barn.

Varför finns SVT Barn?

I SVT:s uppdrag som public service-bolag ingår det att erbjuda ett varierat utbud av program för och med barn. Programmen ska förmedla nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen. Vi har valt att lyfta ut SVT:s barnprogram till en egen kanal och en egen tjänst för att skapa en så trygg kontext som möjligt.

SVT vill också, precis som med programutbudet för vuxna, bidra till ett samhälle där alla är mer nyfikna och insatta – på sig själva, sin närhet och sin omvärld. Vi tycka att alla barn är viktiga och strävar efter att varje enskilt barn i Sverige ska hitta åtminstone något som är spännande i vårt utbud, och samtidigt få veta mer om eller bli nyfiken på sin omvärld.

SVT Barn ska vara till alla barn. Det är viktigt för oss att alla barn i Sverige kan se våra tv-program. Därför finns de på flera olika plattformar:

  • traditionella tv-sändningar
  • en sajt
  • och appar för olika mobiler och surfplattor.

Vi dubbar utländska program för att det ska vara enkelt att hänga med även för den som inte kan läsa snabbt. Vi gör program på minoritetsspråk och teckenspråk. Vi textar alla program och vi syn- och teckentolkar de allra populäraste barnprogrammen.

Utgångspunkten för allt vårt innehåll är alla barns lika värde. Barns rätt att själva bli respekterade och vikten av att respektera andra är central. Vår publik vet att alla människor, och varje enskilt barn, har rätt att uttrycka sin åsikt och bli hörd. SVT barn är också en plattform där alla barn i Sverige tillsammans kan påverka och göra skillnad i samhället.

Hur arbetar SVT med nyheter och fakta för barn?

SVT Barn ska också vara en säker källa både i vardagen och vid stora händelser. I Lilla Aktuellt finns dagligen, året om, nyheter för barn i Sverige. Nyhetsvärdering utgår alltid från barnen – deras behov, kunskaper, upplevelser och funderingar. Vi gör faktaprogram och dokumentärer om och för barn, eftersom kunskap ger självkänsla och skapar trygghet. Vi hjälper barn att förstå sig själva, och andra.

Ibland används det svordomar när programmet är riktat till barn. 

Hela SVT värnar om det svenska språket. Vi vet också att många, oavsett ålder, lär sig och utvecklar sitt språk med hjälp av våra barnprogram. Vi är noggranna med att våra programledare har ett vårdat språk och undviker svordomar. 

Samtidigt är det viktigt för oss att spegla samhället som det ser ut, och låter, idag. Därför kan det hända att enstaka svordomar förekommer i våra dramaproduktioner. Det kan exempelvis handla om att förstärka ett känslouttryck. Precis som i verkligheten. Vi lägger också stor vikt vid att medverkande i exempelvis reportage och dokumentärer ska få uttrycka sig på ett sätt som är naturligt för dem.

Allt vi gör, gör vi för barnen! Vi har inga andra syften med vårt utbud. Våra program ska vara relevanta och viktiga för barn i Sverige idag, och vi speglar världen som den ser ut även på ställen där den inte ser ut som vi kanske tycker att den borde. Vårt uppdrag är inte att bara berätta sagor eller försköna verkligheten. Vårt uppdrag är inte heller att uppfostra barn. Däremot är vi stolta över vår långa tradition av att sätta barnen själva i centrum av barnprogrammen. Vi vill att alla barn i Sverige ska kunna se någon som liknar en själv i SVT Barn. Därför kommer barnen som medverkar i våra program från olika delar av landet; de ger våra program en stor mångfald av dialekter, bakgrund och erfarenheter. Det gör också SVT Barn relevant och viktigt för barn i Sverige idag.

Hur tänker SVT kring barnskydd?

Vår ambition är att SVT Barn ska vara tryggt för dig och ditt barn. Allt innehåll i tv-kanalen, appen och på sajten riktar sig till barn i olika åldrar, vi publicerar aldrig något innehåll för vuxna på svtbarn.se

Samtidigt är SVT Barn för alla barn, och alla program passar inte alla. Vi tror att barnen själva, tillsammans med vuxna i sin närhet, är bäst på att avgöra vad som passar just dem. Men ibland kan det vara svårt och då vill vi hjälpa till. I tv-kanalen kan vi varna precis innan ett särskilt spännande program för äldre barn sänds. På SVT Barn och i vår app har vi utvecklat en liknande varning där användaren måste svara på en fråga innan programmet kan startas.

Vi har utformat varningen för att minimera risken att barn startar ett program av misstag, samtidigt som det ska vara möjligt för äldre barn, oavsett färdigheter, att komma åt programmet. Funktionen används på program som har ett avancerat eller lite läskigare innehåll.

Det som heter barnlås finns på SVT Play och kan läsa mer om här.

Vad är lämpligt att sända på SVT Barn?

Vi sänder aldrig reklam och aldrig innehåll som riktar sig till vuxna på SVT Barn. Vi väljer bort innehåll som är väldigt skrämmande eller avancerat på annat sätt, vi är också noggranna med att inte sända program med gamla faktauppgifter eller innehåll som på annat sätt inte längre är relevant för barn idag. Däremot tar vi upp olika svåra ämnen, för att vi vet att det är frågor och ämnen som är viktiga för barnen. Vi ger också barnen verktyg att hantera problem och utmaningar i sin vardag - vi tar upp ämnen som grupptryck, mobbing, utanförskap, rädsla och sorg. Grundpelaren i allt SVT Barn gör är att barn ska bli mer insatta och mer nyfikna – både på sig själva och sin omvärld.

Betyder det att saker som sex, alkohol, droger och naket kan förekomma i SVT Barn?

SVT Barn gör även program för ungdomar som rör sig i gränslandet barn, tonåring och vuxen. I ungdomars värld förekommer sex och droger.

För att vara relevanta och göra innehåll som berör vill vi skildra ungas verkliga vardag. Därför anser vi det är viktigt att vi tar upp dessa ämnen då de existerar, oavsett om man vill eller inte.

Barn och unga vänder sig till oss hela tiden med frågor om dessa typer av ämnen. Vår egen research visar även att barn och ungdomar har en allt liberalare inställning till droger och allt mer normaliserat. Genom att skildra dessa ämnen kan SVT Barn öka ungdomars medvetenhet, visa på konsekvenser och stärka dem.

Det ska tilläggas att detta är bara en del av vårt utbud. De flesta av våra program för unga tittare är fria från sex, droger, alkohol med mera. Till det har vi även Lilla Aktuellt som varje vecka rapporterar och problematiserar vad som händer i barn och ungas liv.

Läs mer om ett exempel om detta i SVT Barn, nämligen bloggtexten Därför tar SVT upp droger i tredje säsongen av ungdomsserien Strula.

Du är även välkommen att läsa om programmen som riktar sig till äldre barn och ungdomar i guiden Pirrigt, Peppigt, Jobbigt, Snart 13 och Strula.

Vem får vara med i SVT:s barnprogram?

SVT Barn är en plats där barn får höras och synas. Allra helst skulle vi vilja att alla barn som vill vara med fick chans att vara det, men det finns helt enkelt inte plats.

Däremot strävar vi efter att alla barn ska kunna se någon som liknar dem själva i åtminstone något av våra program – i vem man är, hur man ser ut, hur man pratar, hur ens familj ser ut och hur man känner sig. Barnen i våra program kommer från hela Sverige och har olika dialekter, bakgrund och erfarenheter. Att som barn känna igen sig i ett tv-program kan vara en viktig pusselbit för att bygga sin egen självkänsla. Och att känna igen sig i ett barn som inte liknar en själv är en viktig pusselbit för att förstå andra människor.