SVT

Vad är SVT?

Uppdaterad


SVT, Sveriges television, är ett av tre public service-bolag i Sverige. SVT ska erbjuda innehåll i allmänhetens tjänst.

SVT:s mål är att ha ett brett utbud som engagerar, underhåller och berikar – för alla åldrar och intressen. Vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta. SVT:s verksamhet ska bedrivas och uppfattas som oberoende av politiska, kommersiella och andra intressen.

Kort om SVT

 • SVT är det tv-bolag med högst förtroende hos svenska folket. 75 procent enligt SOM-institutet 2020.
 • Verksamheten finansieras av public service-avgiften. SVT beslutar inte om avgiften utan det gör riksdagen. Läs mer på regeringens hemsida.
 • Totalt finns SVT på 47 orter. Från Kiruna i norr till Malmö i söder. Under 2022 utökar vi med fyra nya nyhetsredaktioner. Vårt mål är att finnas på 50 orter år 2023. Läs mer här.
 • SVT bedrivs utifrån ett sändningstillstånd. Sändningstillståndet beskriver bland annat kraven på tillgänglighet, beredskapsfrågor och mångsidigt programutbud. Det nuvarande sändningstillståndet gäller till och med den 31 december 2025.
 • Under 2021 nådde SVT 85 procent av befolkningen varje vecka, en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2019. Läs mer i vår public service-redovisning.

Frågor om svar

Vad är public service? 

SVT är ett public service-företag, eller med ett svenskt uttryck, ett företag i allmänhetens tjänst. Med det menas bland annat:

 • Att hela landets befolkning har tillgång till ett mångsidigt programutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet i alla programgenrer.
 • Att relationen mellan SVT och staten (regering och riksdag) är reglerad och att SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället (principen om oberoende som den anges i sändningstillståndets inledning).

Vad är SVT? 

 • SVT har ett public service-uppdrag. Vi är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst.  
 • SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via tv, webb och andra publiceringsformer.
 • SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund.  
 • SVT speglar och finns i hela landet.  
 • SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Vi ska granska och debattera det som händer i Sverige och omvärlden, som till exempel i Uppdrag granskning och i vår nyhetsverksamhet.  
 • SVT ska vara opartiska och sakliga.

Vilka kanaler och tjänster har SVT?

Vi har tv-kanalerna SVT1, SVT2, SVT Barn, SVT24 och Kunskapskanalen.

Till detta har vi tjänsten SVT Play och apparna SVT Nyheter, SVT Barn, SVT DUO och SVT Sport.

Hur styrs SVT?

Alla som sänder tv eller radio i Sverige styrs av radio- och tv-lagen. Den formar riktlinjerna för alla radio- och tv-sändningar. Till det har SVT ett sändningstillstånd och anslagsvillkor som utfärdas av regeringen efter beslut i riksdagen. Nuvarande sändningstillstånd gäller mellan 2020-2025. Det kan du läsa här.

I yttrandefrihetsgrundlagen förbjuds censur och förhandsgranskning. Därför måste varje tv-program ha en ansvarig utgivare som ansvarar för att programinnehållet stämmer med SVT:s sändningstillstånd och de lagar som reglerar verksamheten. Den person som anser sig vara utsatt för till exempel förtal av någon i ett program kan väcka åtal i domstol mot den ansvarige utgivaren. 

Hur ägs SVT?

SVT ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges utbildningsradio AB. Läs mer om Förvaltningsstiftelsen här. Stiftelsens uppgift är att garantera företagets oberoende. Eftersom du betalar public service-avgiften via skatten så ser vi er medborgare som de verkliga ägarna. Läs mer om vår bolagsstyrning här

Därav ägs SVT inte av staten eller kommersiella intressen. Ägandets struktur gör SVT oberoende och skyddat från påtryckningar, bland annat i en av de viktigaste uppgifterna, att "... granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna ...".  

Vill du läsa våra årsredovisningar eller public service-redovisningar?

Du hittar dokumenten på följande sidor:

Vill du veta mer om SVT?

Mer siffror, dokument och information finns på vår om oss-sida.