Sveriges Television

Vad gäller när SVT Nyheter intervjuar "personen på gatan"?

Uppdaterad

Det är ett vanligt grepp i nyhetssändningar. Vi ställer en kort fråga till "folk på gatan" om något, som vi sedan oftast fördjupar i ett reportage.


När vi ställer den här typer av frågor till "folk på gatan" är syftet att ge en ögonblicksbild av en fråga eller beskriva stämningen under eller efter en viss händelse eller evenemang. 

Rent krasst kan det också handla om att få lite röster som piggar upp i ett reportage som annars kanske bara skulle innehålla olika myndighetspersoner eller liknande.  

Det handlar alltså inte om att presentera en statistisk undersökning, göra en längre intervju eller analys

Frågar inte om bakgrund

När vi gör den här typen av enkäter på stan brukar vi inte ställa andra frågor än just den som vi undrar om. Vi ber alltså inte folk på gatan att redovisa hur de röstar eller vad de har för yrke. Anledningen att vi inte rutinmässigt frågar efter partitillhörighet är för att det kan uppfattas som åsiktsregistrering. 

Med dessa frågor vill vi bara visa vad några slumpvis utvalda personer tänker eller resonerar kring en viss fråga. Vi försöker ofta få en spridning av kön och ålder. Frågan som ställs ska vara av ett sådant slag att det inte har någon större betydelse vilken bakgrund personen som vi intervjuar har. 

Visat sig ha politiska engagemang 

Det har hänt att vi intervjuat personer på detta sätt som senare visat sig ha politiska engagemang. Det här har då lyfts fram i olika forum som exempel på att SVT inte skulle vara opartiskt. 

Men anledning av en sådan händelse i höstas skrev SVT Stockholms ansvarige utgivare Geronimo Åkerlund detta: 

"När det inte handlar om direkt politiska frågor brukar vi inte kolla upp folks åsikter om annat än det ämne vi frågar dem om, och att fråga folk på stan hur de röstar eller be dem redovisa vad de har för privata engagemang skulle sannolikt också väcka reaktioner. 

I valtider har vi en striktare policy. Då frågar vi alla vi intervjuar om de har partipolitisk koppling eller några andra förtroendeuppdrag. 

Men om vi även till vardags noga skulle förhöra oss om människors politiska åsikter i alla detaljer, och därefter fatta beslut om de ska få vara med och representera exempelvis sin bostadsort skulle det kännas ganska olustigt, och det skulle också direkt öppna för den sortens politisk styrning av vilka som får komma till tals som vi nu beskylls för."

 

Hela hans text kan du läsa här: 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/om-nisse-i-hokarangen-enkater-pa-stan

Guide taggad med: så arbetar vi SVT