Sveriges Television

Vad innebär det att SVT ska vara opartiska?

Uppdaterad

I SVT:s sändningstillstånd anges att Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen.

Kravet på opartiskhet innebär att en utpekad part som utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig. Genmäle ska beredas i efterhand om det är befogat och en begäran om genmäle ska behandlas skyndsamt.

Kontroversiella ämnen får inte skildras på ett ensidigt sätt om det inte klart framgår av programmets inledning vilken infallsvinkel det har. Balansering kan också ske med ett annat program som man hänvisar till.

Reportrar, programledare, och andra som genom sin ställning uppfattas som företrädare för SVT får inte ta ställning i kontroversiella frågor. 

Om du tycker att vi har brutit mot bestämmelserna om opartiskhet, kan du göra en anmälan till Granskningsnämnden.

Läs mer

Vad som krävs för att få sända tv

Lär dig mer om SVT

Läs mer om kravet på saklighet

Regler och riktlinjer som gäller för Public service i Sverige