Sveriges Television

Vad kostar ett program?

Uppdaterad

"Pengar? Utgifter? Intäkter? Siffror?" står i grönt framför en bild där någon lägger ett mynt i en plånbok.
Foto: Kjell Gustafsson

På SVT:s "Om oss"-sida finns massa av information om SVT och vad vi gör. Under Siffror finns statistik och rapporter om hur vi fördelar vår budget på de olika genrerna. 

Vad kostar ett program?

Vi går aldrig ut med en redovisning vad allt kostar för ett program med hänsyn till avtal och sekretess. Samma princip gäller för medarbetares löner.

Jag vill inte vara med och betala för ett program. Jag vill inte längre betala public service-avgiften.

Det är tråkigt att du inte känner att ett program inte är värt pengarna. Vi på SVT ska spegla hela Sverige och ha ett brett utbud. Alla kan inte tycka om allt och det är inte heller tanken. Public service-avgiften är utformad så att alla är med och betalar för ett oberoende utbud. Om du har synpunkter kring utformningen av public service-avgiften kan du vända dig till riksdagen som har utformat avgiften.

Ska ni inte vara offentliga med hur ni använder tv-avgiften?

Vi är ingen myndighet och omfattas därför inte av offentlighetsprincipen. Det betyder att det finns inget tvång på att vi ska presentera eller visa några siffror förutom en årsredovisning. På https://siffror.svt.se/ finns massa statistik om vad vi gör med licenspengarna. På svt.se/omoss publicerar vi varje år en public service-redovisning där vi går igenom vad vi har gjort under året.

Hur kan ni ha prispengar i ett program?

Prispengarna i ett program finansieras med licensmedel. Prispengar finns med i ett fåtal produktioner och kan ses som ett arvode till den tävlande. Det är även en faktor som höjer spänningen i programmet.

Det är sällan det är stora summor. Ibland går prispengarna till en utvald organisation som den tävlande bestämmer.

Relaterat

Rättigheter på SVT Play

Guide taggad med: Företaget SVT Program