Sveriges Television

Så arbetar SVT Nyheter

Uppdaterad

SVT Nyheter ska bedriva nyhetsarbetet så att människor uppfattar oss som trovärdiga. Vi gör noggrann research och ställer krav på oss själva att hålla en balanserad ton i vår presentation. Det ska gå att lita på SVT.

Här hittar du våra nyhetsprogram i SVT Play.

Här hittar du vår sajt.

De övergripande ramarna för SVT:s nyhetsförmedling beslutas av riksdagen. Vi väljer oberoende vad vi publicerar, och hur materialet utformas. I SVT:s sändningstillstånd slås det fast att ”Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda...” (paragraf 13).

Det ingår i vårt uppdrag att publicera granskningar och att ha en kritisk hållning till företeelser. På samma sätt är det vår skyldighet att analysera och värdera händelser. Läs här.

Här finns mer information om hur SVT Nyheter arbetar.

Och här kan du fördjupa dig i vår nyhetsblogg.

Varför namnger ni inte person X i era sändningar?

Här kan du läsa mer om hur SVT Nyheter resonerar kring namnpubliceringar.

Redaktörskapet ut på att bedöma vad som är sant, men också – vad som är relevant. För tidningar finns de pressetiska reglerna, medan SVT och SR har public service-uppdragen att leva upp till. I botten finns ett demokratiskt uppdrag. 

Varför visar ni våldsamma bilder?

Vi visar ibland våld och hemska bilder från olika håll i världen: från terrorhandlingar, från krig eller andra grymheter. För nyhetsprogram gäller dock att vi undviker starka bilder med skrämmande innehåll innan kl 19, och är det särskilt starka bilder brukar vi varna innan. 

Om du tycker att vår rapportering har brister och kan peka på felaktigheter ska du rätt att få snabb respons från oss. Om kritiken är korrekt är det vårt ansvar att så snart som möjligt publicera en rättelse. Har SVT och den person som uppfattar att vi inte lever upp till vårt regelverk skilda uppfattningar kan en formell anmälan göras till Granskningsnämnden, som är en del av Myndigheten för press radio- och tv. 

Anmälan görs här.

Här finns information om hur du kontaktar SVT Nyheter.

Guide taggad med: Nyheterna SVT