Så arbetar SVT Nyheter

Uppdaterad

SVT NYHETER ska bedriva ett nyhetsarbetet så att människor uppfattar oss som trovärdiga. Vi gör noggrann research och ställer krav på oss själva att hålla en balanserad ton i vår presentation. Det ska gå att lita på SVT.


De övergripande ramarna för SVT:s nyhetsförmedling beslutas av riksdagen. Vi väljer oberoende vad vi publicerar, och hur materialet utformas. I SVT:s sändningstillstånd slås det fast att ”Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda...” (paragraf 13)

Det ingår i vårt uppdrag att publicera granskningar och att ha en kritisk hållning till företeelser. På samma sätt är det vår skyldighet att analysera och värdera händelser. Läs här.

Yttrandefriheten

Yttrandefriheten innebär att varje svensk medborgare har rätt att uttrycka uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. 

Dock har man inte rätt att uttrycka vad som helst, för det finns lagliga gränser för vad man får påstå till exempel är hets mot folkgrupp ett brott.  Och yttrandefriheten innebär inte heller att alla har rätt att uttrycka sin åsikt var som helst – det är alltså ingen rättighet att få uttrycka sig i de kanaler som SVT ansvarar för. Dit räknar vi vår Facebooksida. Läs gärna våra kommenteringsreglerna för SVT-sidan på Facebook.
 
Var och en kan ju skriva, facebooka, streama, blogga, etc hur de vill i eget namn så länge de följer lagen.

Faktgranskning

SVT kontrollera sakligheten i materialet och för inte vidare uppgifter som inte stämmer. Att den som tagit fram uppgifterna kan vara en organisation som driver opinion i något ämne är i sig inget ovanligt, vi rapporterar även om undersökningar som politiska partier, intresseorganisationer, fackförbund eller liknande gjort om vi bedömer att de har nyhetsvärde och är korrekta. Dock ska vi vara transparenta så att vi anger varifrån uppgifterna kommer om det inte är vi själva som tagit fram dem.  
Skulle du se att vi sprider uppgifter som inte stämmer är du välkommen att höra av dig!

Signalement på gärningsmän

SVT god publicistisk sed, vi berättar endast utpekande detaljer om brottsmisstänkta om dessa är relevanta för sammanhanget. Det gäller sådant som etnicitet, yrkestillhörighet, politisk tillhörighet, religiös åskådning etc. Vi skildrar det svenska samhället löpande i nyhets- och samhällsprogram. Och vi får lika mycket kritik för att vi inte skildrar utmaningar med flyktingmottagandet som för att vi lyfter dem för mycket.  

 Media har inte redovisningsskyldighet av all data. I stället går redaktörskapet ut på att bedöma vad som är sant, men också – vad som är relevant. Till detta kommer att tidningar ska följa de pressetiska reglerna, medan SVT och SR dessutom har public service-uppdragen att leva upp till. I botten finns ett demokratiskt uppdrag. 

Och under allt detta finns lagstiftning, med bl a YGL, som alla ska följa i Sverige. Den förbjuder bl a hets mot folkgrupp – det för att värna individens rätt att bedömas som just individ, och inte stoppas i fack utifrån ledder som andra delat in. 

 


Guide taggad med: Nyheterna SVT