Sveriges Television

Varför gör SVT en kampanj om saklig journalistik?

Uppdaterad

Den 4 oktober publicerade SVT en video om saklig journalistik. Filmen är del av en kampanj under hösten om SVT:s roll i samhället.

Nedan finns frågor och svar om kampanjen.

Varför gör SVT den här kampanjen?

Vi vill sätta fingret på behovet av saklig journalistik och redaktörskap i den digitaliserade samtid vi lever i. Vi menar att all god journalistik, inte bara public service, behövs mer än någonsin. Och samtidigt är filmen en illustration till hur information kan spridas och en påminnelse till oss alla att tänka över vilken information man sprider vidare. Vi vet att desinformation är en kontroversiell fråga och vår förhoppning är att filmen ska väcka både livlig debatt och eftertanke.

Varför gör SVT en kampanj om sitt eget uppdrag?

Det är ett sätt att väcka debatt om källkritik och mediernas roll i samhället. Vi slår ett slag för ett grundläggande samhällsbehov, den sakliga journalistiken, oavsett om det är SVT eller annan seriös medieaktör som står för den.

Men finns det något verkligt exempel på när ett sådant här kaos har skapats på grund av desinformation?

Det har inte varit vårt mål att iscensätta ett verkligt skeende, filmen är såklart dragen till sin spets med inställda statsbesök, fallande aktiekurser och all den kaos som uppstår. Lite förenklat kan man säga att filmen är en tillspetsad version av olika skeenden i vår samtid. Att frågan lyfts tycker vi är viktigt och vi tror att de allra flesta åtminstone i delar kan känna igen sig i denna samtidsskildring. SVT är inte ensamt svaret på vår tids utmaningar med desinformation, men vi tror att saklig journalistik – all god journalistik - är oumbärlig för att möta utmaningarna.

Se mer

Guide taggad med: SVT Nyheter