Sveriges Television

Varför har SVT kortat de lokala nyheterna?

Uppdaterad

Kortare sändningar, men framförallt jämnare format.

Från och med den 7:e januari kortar SVT Nyheter de lokala 18.30-sändningarna med tre minuter.                     

18.30-sändningen flyttas till 18.33 och kortas från 13 till 10 minuter. Samtidigt förlängs de lokala nyheterna i Aktuellt-blocket med en minut, och blir också 10 minuter.

Orsaken till att SVT ändrar tiderna är att det nu blir två lika långa sändningar. Tidigare har det varit tre olika längder och redaktionerna har fått lägga mycket energi på att anpassa längden på reportagen till de olika sändningarna. 

– Tiden som använts för att korta inslagen vill vi i stället använda till att skapa mer kvalificerad journalistik och vara mer angelägna, säger Christina Ågren, programchef för lokala nyheter.