Sveriges Television

Varför tror SVT Play att jag är utomlands?

Uppdaterad

Om du befinner dig i Sverige och SVT Play ändå tror att du är utomlands beror det vanligtvis på någon av följande orsaker.

  1. Fel IP-adress
  2. Brandväggens inställningar

Fel IP-adress

Om du varit på en resa nyligen eller kopplat upp dig till ett tåg eller en bil som leder datatrafiken via utlandet kan SVT Play tro att du är utomlands.

Det kan också bero på något fel hos din internetoperatör. Vi får endast visa vissa program i Sverige och din dators IP-adress måste ha namnet SE. Du kan kontrollera din IP-adress på sidan: https://www.svtplay.se/debug 

  • Om din IP-adress är registrerad utomlands och du är i Sverige rekommenderar vi att du tar kontakt med din internetoperatör (Exempel på internetoperatörer är Telia, Telenor, Bahnhof).
  • Om din IP-adress är registrerad i Sverige och du ändå blir blockerad vill vi att du kontaktar oss så kan vi hjälpa dig. Läs mer under rubriken "Läs detta innan du kontaktar oss".

Om du använder ett publikt Wifi och SVT Play tror att du befinner dig utomlands rekommenderar vi att du kontaktar den som ansvarar för Wifi:et.

Brandväggens inställningar

Kontrollera att din lokala brandvägg inte blockerar Flash player. Det kan förhindra att det går att spela upp klipp eller program.

För Android (Reduce Data Usage i Chrome)

I webbläsaren Chrome för Android är det möjligt att via inställningar minska mängden data som används. Det kan i sin tur medföra att vi tror att du befinner dig utomlands. För att lösa det måste du ändra inställningarna via Settings -> Bandwidth Management -> Reduce Data Usage -> Off.

Läs detta innan du hör av dig till oss

Innan du kontaktar oss rekommenderar vi att du rensar webbläsarens/appens historik och cache-minne. Om du tittar via iOS- eller Androidappen kan du även ominstallera appenFör mer info om uppspelningsproblem rekommenderar vi denna guide.

Relaterat

Guide taggad med: Hjälp support SVTPlay utomlands