Sveriges Television

Varför tror SVT Play att jag är utomlands?

Uppdaterad

Jag får ett felmeddelande om att jag är utomlands fast jag inte är det?
Även om vi har rättigheter att visa programmet kan det finnas andra orsaker till att du inte kan se ett program. En av de vanligaste är att vi tror att du är utomlands på grund av:

  • Fel IP-adress i din dator
  • Fel inställning i din proxyserver
  • Brandväggens inställningar

Innan du kontaktar oss rekommenderar vi att du provar att rensawebbläsarens eller appens historik och cache-minne.

*Fel IP-adress i din dator *
När upphovsmännen bestämmer att vi inte får visa program utomlands betyder det att programmet inte kan visas för datorer med utländska IP-adresser. Din dators IP-adress måste vara registrerad i Sverige och ha namnet SE. Kontrollera din IP-adress på exempelvis sidan:www.maxmind.com.

Vissa adresser (främst större företag) kan få sin adress registrerad som EU i stället för Sverige vilket gör att de blir blockerade.

SVT kontrollerar datorernas IP-adresser mot Akamai: www.akamai.com.

*Om din dators IP-adress är felaktigt registrerad ska du kontakta din internetoperatör.
*

Din internetoperatör har då två val:

  • Att uppdatera sina adresser hos Akamai.
  • Att ge dig en ny IP-adress.

*Fel inställning i din proxyserver *
Ditt företag kan ha IP-adresser registrerade i det land där huvudkontoret ligger, eller i en region som exempelvis EU. Det är bara om de har svenska IP-adresser som det fungerar att titta på geografiskt blockerade program.

Din brandvägg blockerar streaming 
Kontrollera att din lokala brandvägg inte blockerar Flash player. Det kan förhindra att det går att spela upp klipp eller program. 

Reduce Data Usage i Chrome för Android 
I webbläsaren Chrome för Android är det möjligt att via inställningar minska mängden data som används. Det kan i sin tur medföra att vi tror att du befinner dig utomlands. För att lösa det måste du ändra inställningarna via Settings -> Bandwidth Management -> Reduce Data Usage -> Off.