Sveriges Television

Därför utelämnade SVT ordet "islam"

Uppdaterad

Se inslaget om Rahaf Muhammed Al-Qunun här ovan.

I Aktuellt den 15:e januari sändes ett reportage där den 18-åriga saudiska kvinna som flytt sin familj och fått asyl i Kanada nu själv berättar om sin flykt.

Intervjun sker på arabiska och har textats på engelska. SVT har i sin tur textat detta till svenska. 

Vissa har uppmärksammat att det i SVT:s översättning skrivs ut att de låste in henne för att hon klippt håret, men inte eftersom det fick henne att se ut mer som en man och att det enligt islam är förbjudet för en kvinna att se ut som en man

Varför skrev inte SVT ut detta? Den engelska översättningen gjorde ju det. 

Tillgänglighet

SVT är ett public serviceföretag där det är viktigt att alla kan tillgodogöra sig vårt innehåll. I Storbritannien och USA finns en tendens att skriva ut exakt allt som sägs, oavsett om man hinner läsa eller inte. Texterna kan då ibland ligga väldigt kort tid för att allt ska få plats. 

För SVT och de flesta andra europeiska tevebolag är det istället viktigare att alla hinner läsa. Tempot i undertextningen ska vara lugnt så att publiken både hinner läsa texten och se bilden. 

Riktlinjerna är att två rader ligger 4-6 sekunder och en rad i 2-4 sekunder.

För att lyckas med detta är det tillåtet att korta och ta bort ord, precis på samma sätt som det görs i tryckt press. Citat i tidningar är sällan helt ordagranna, utan skrivs om från tal- till skriftspråk för att bli begripliga. 

Naturligtvis får det här inte leda till att betydelsen ändras eller att viktig information tas bort.  

En bedömning 

Vilken information som kan tas bort bedöms från fall till fall och måste också ses i sin kontext. 

Att det handlar om en tolkning av islam får anses som underförstått i det här fallet med reportaget ovan. SVT har i flera olika reportage tidigare tagit upp situationen i Saudiarabien och religionens inverkan. Rahaf Muhammed Al-Qunun säger exempelvis själv längre fram i SVT:s översättning att kvinnor behandlas som slavar i landet. 

Noggrannhet

Att översättningarna blir korrekta är väldigt viktigt. SVT utgår från källspråket, alltså det språk som talas i inslaget, och inte från översättningar i flera led. När SVT får utländska intervjuer (ej engelska) från nyhetsbyråer med en skriftlig översättning till engelska dubbelkollar vi med egen personal som kan språket ifråga, för att vara säkra på att allt stämmer och att vi hittar rätt nyans i översättningen. Språk kan ofta vara tvetydigt och det gäller att förstå syftningar. 

Språk vi inte behärskar stämmer vi av med externa översättare och tolkar. Tveksamheter dubbelkollas.