Sveriges Television

Varnar ni för våldsamt innehåll?

Uppdaterad

Ja, det händer att vi varnar för särskilt starka bilder.

SVT ska varna för ingående våldsskildringar och pornografiska skildringar, oavsett typ av program eller tidpunkt för sändning. Vi brukar också varna för andra scener som kan verka skrämmande eller obehagliga, t ex operationsscener eller bilder från olycksplatser. Särskild varsamhet med vålds- och sexskildringar ska iakttas på tidpunkter när barn kan tänkas titta på tv och här har Granskningsnämnden i sin praxis satt en skiljelinje vid kl. 21.00. 

För att inte lägga alltför stora hinder i vägen för nyhetsförmedlingen gäller istället huvudregeln att man vid nyhetssändningar före kl. 19.00 ska visa återhållsamhet i framställningssättet. Vid speciella nyhetshändelser kan det gå att visa våldsskildringar även vid andra tidpunkter på dygnet om det av särskilda skäl är försvarligt.

  • I våra nyhetsprogram undviker vi starka bilder med skrämmande innehåll innan klockan 19.
  • I våra övriga program undviker vi starka bilder med skrämmande innehåll innan klockan 21. 

Upplever du att vi missat att varna, där vi borde ha gjort det? Skriv till oss och berätta.

Guide taggad med: Program våld varning