Sveriges Television

Vilken målgrupp har Barnkanalen och hur är tablån uppbyggd?

Uppdaterad

Så här har vi delat in vardagen för de olika åldrar som vi vänder oss till på Barnkanalen.

SVT:s barnkanal vänder sig till barn mellan 3 - 15 år.

Vi brukar dela in programmen i sådana som lämpar sig för yngre barn (ca 3 - 6 år) och program som passar bättre för äldre barn (ca 7 - 11 år).

Tidig morgon fram till kl 07.00 sänder vi program som de yngre barnen kan ha glädje av.

Från 7.00 vet vi att skolbarnen också vill se program och då har vi ett utbud som kan passa även de äldre.

Under dagen, ca kl 08.30-14.30 , sänder vi för de yngre för att sen vända oss till skolbarnen igen. På vardagarnas eftermiddagar sänds Random Mix som vänder sig till de allra äldsta barnen, upp till 15 år.

Efter kl 17.00 sänder vi program för de yngre fram till kl 18.30, resten av tiden fram till kl 21.00 vänder vi oss till skolbarnen. När det gäller helgdagar och skollov så tar vi hänsyn till att också skolbarnen tittar och tablån ser då annorlunda ut än på vardagar.

Inom dessa olika tider kan vi inte öronmärka program med specifik ålder då barn är precis lika olika som vuxna när det gäller vad de förstår och uppskattar. Vi uppmuntrar föräldrar att titta tillsammans med sina barn och att du som förälder själv bildar dig en uppfattning om vad som passar just ditt barn.

Vårt utbud finns både i vår app och på barnkanalen.se och där kan du själva välja vilket program du vill se och vilken tid.