Sveriges Television

We can't do it

Uppdaterad

We can't do it är en serie om utbrändhet bland unga kvinnor. Programledaren Fanna Ndow Norrby, som själv har varit utbränd, träffar i tre episoder unga kvinnor som har levt eller fortfarande lever med utmattningssyndrom. Se fler program och avsnitt från Svt Edit.

Varför heter serien "We can do it"?

Under förra seklet blev "We can do it"-affischen en symbol för kvinnors kamp att få jobba. Idag jobbar kvinnor så mycket att de blir sjuka, och ovanpå det ligger den gamla tidens krav på hushållsarbete och den nya tidens press såsom sociala medier. Har det blivit dags att uppdatera förra seklets slagord till det motsatta?

Varför har ni valt att enbart fokusera på kvinnor?

Kvinnor står för en stor majoritet av de stressrelaterade sjukskrivningsfallen i Sverige idag. Enligt Försäkringskassans senaste siffror från maj 2017 var 28940 kvinnor sjukskrivna till följd av stressrelaterad diagnos, samma siffra för män var 7198. Utbrändhet drabbar även män, men skillnaden i statistiken mellan män och kvinnor är stor och har varit det under lång tid. Det är helt enkelt så att utbrändhet i större utsträckning drabbar kvinnor och därför vill vi titta närmare på denna grupp.

Varför just unga kvinnor?

Utbrändheten går ner i åldrarna och drabbar fler och fler unga människor. Det drabbar i större utsträckning kvinnor och undersökningar visar att just unga kvinnor är den mest stressade gruppen i många branscher. Med serien vill vi träffa några av människorna bakom statistiken och utforska detta växande problem.

Se fler program och avsnitt från SVT Edit