SVT

Frågor och svar om reklam, logotyper och sponsring i SVT

Uppdaterad

Nej, man får inte göra reklam i SVT. Men logotyper och sponsring kan förekomma i vår kanal.

Reklam finns i tv och radio, på nätet, i datorspel, tidningar och filmer men inte hos public service-företagen. Reklam skulle innebära att SVT fått betalt för att visa upp en viss produkt eller en viss logotyp i vår sändning, och detta förekommer inte. Däremot kan logotyper och sponsring förekomma. Läs gärna mer om det här nedan.

Men specifika varor/tjänster, logotyper och varumärken syns i SVT. Varför?

Det finns två anledningar. Den ena anledningen kan vara när vi inte styr över miljön vi befinner oss i. Många av våra reportage eller program utspelar sig uti i samhället och där finns logotyper och varumärken som vi inte kan styra över. Det som är av vikt är att vi inte får visa upp dessa på ett sätt som otillbörligt gynnar företaget i fråga. I våra egna miljöer ställs högre krav på restriktivitet med exponering av varumärken eller logotyper.

Den andra anledningen är en visning av logotypen som är motiverad. En grund är att ”ett gynnande av kommersiellt intresse kan accepteras om det är motiverat av informations- eller underhållningsintresse”. Det är alltså fullt möjligt för SVT att gynna ett kommersiellt intresse om det har ett informationsvärde, exempelvis berätta om ett företag i ett reportage. Det är det otillbörliga gynnandet som inte är tillåtet.

Vad är otillbörligt kommersiellt gynnande?

Regeln om otillbörligt gynnande finns i 5 kap. 5 § radio- och tv-lagen. Den lyder:

Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får

  1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag, eller
  2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.

Får SVT sända sponsrade evenemang?

Ja. Enligt SVT:s sändningstillståndet får sponsring förekomma i högst 20 evenemang per år. Detta gäller sportevenemang och program som innebär utsändning av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning där SVT är arrangör, under förutsättning att det är ett arrangemang inom ramen för ett åtagande gentemot EBU (Europeiska Radio- och tv-unionen) eller ett arrangemang av liknande betydelse samt att programmet direktsänds till flera länder.

Så här skriver vi om sponsring i public service-redovisningen från 2021:

Syftet med sponsringsmöjligheten är att SVT ska kunna sända sportevenemang som annars skulle vara svåra att säkerställa på grund av rättighetsinnehavarnas krav eller svåra att finansiera på grund av ökande marknadspriser. Det är viktigt att påpeka att SVT inte samarbetar med sponsorer utan endast ger plats i bild för företagsnamnen.

Exakta intäkter för sponsring kan man läsa om i våra public service-redovisningar. Där kan du även läsa mer om sponsring i våra kanaler.

Hur kan spelbolag sponsra vissa program i SVT?

Sedan den första januari 2019 gäller den nya spellagen, som innebär att spelbolag som vill verka i Sverige måste ansöka om licens. SVT har valt att behålla samma policy, det vill säga tillåta sponsring från spelbolag under förutsättning att de har licens och uppfyller vissa kriterier.

Även om det nu är tillåtet enligt lag har SVT beslutat att ett evenemang maximalt kan ha fem sponsorer och av dessa kan endast ett vara ett spelbolag.

Från och med 2020 kommer spelbolag inte kunna sponsra Melodifestivalen. När det kommer till sport har vi i dag redan en restriktiv hållning och kommer arbeta vidare med denna fråga. Men det går inte att utesluta att spelbolag kommer sponsra sportevenemang då vi på SVT inte alltid råder över vilka som sponsrar de olika evenemangen.

Varför får ni tipsa om till exempel vin i era matlagningsprogram? 

Ibland ger någon redaktion mat- och dryckestips inför helgen. Fokus ligger då på kombinationen av mat och dryck och våra mat- och vinskribenter tipsar om ett brett urval av olika måltidsdrycker. För den som inte önskar alkohol, så finns alltid ett antal alkoholfria dryckesalternativ.

Det kan visserligen innebära ett kommersiellt gynnande, men när det är flera olika alternativ som föreslås samtidigt anses gynnandet inte vara otillbörligt eftersom informations- och underhållningsvärdet i detta fall väger tyngre.

Självklart följer vi de regler som gäller och den här frågan har redan avgjorts av Granskningsnämnden, som anser att exempelvis Gomorron Sveriges presentation av mat och dryck inte strider mot några bestämmelser.

Hur gör jag ifall jag vill anmäla SVT för otillbörligt gynnande?

Om du anser att ett program eller inslag innehar otillbörligt gynnande du välkommen att anmäla det till Granskningsnämnden för prövning.

Får företrädare för SVT medverka i reklam?

För samtliga SVT-medarbetare gäller att man inte får utnyttja sin roll på SVT i kommersiella sammanhang eller i andra sammanhang som kan sätta SVT:s opartiskhet eller oberoende i fråga. Därför är huvudregeln i SVT:s medarbetarpolicy att SVT-medarbetare inte ska medverka i reklam eller säljfrämjande aktiviteter för andra. Särskilt viktig är principen för de medarbetare som kan betraktas som företrädare för SVT, till exempel programledare.

Vem som företräder SVT är inte alla som medverkar i SVT. Principerna för medarbetarpolicyn tillämpas olika beroende på hur mycket en medverkande företräder SVT. Exempelvis är det skillnad på en gäst, en tillfällig programledare eller reportrar som framträder med namn och ansikte/röst då de företräder SVT i olika grad.

Medverkande och medarbetare kan därav ha en "karantän". Hur karantänen ser är olika från fall till fall. Läs gärna mer om detta på vår företagssida under Företrädare.

Se mer

Vad kostar ett program?

Guide taggad med: Företaget SVT Public service